Baby talking

Baby talking

Jeg er blevet trænet til at tale på sjælens plan igennem mange år, og især har min ældste søn Rasmus en stor fortjeneste i det. Han er udviklings hæmmet og har ikke noget talesprog, han forstår dagligdags begreber og handlinger men har et meget begrænset kommunikationsniveau, med sine egne får fagter og lyde.

Jeg er baby-”whisper”, jeg kan tale med barnets sjæl, der er på vej eller netop ankommet.

Mit speciale er fra undfangelsen og frem til barnet er ca. 5 år. At tale sansesproget er som at opfange energiens helheder fra det store uforklarlige univers af energi og differentiere dem ud i frekvenser og vibrationer. Det vil sige at sanse helheden i melodien og skrive den ud, i den fysiske verden som noder.

Selve behandlingen er en healing- en sansesamtale via en dyb visualiserings meditation og fysisk samtale ,det er en optimering og balancering af mor og barn frekvenser så de kan mødes og forstå hinanden igennem sansesproget. Oftest er der brug for at moderens frekvenser åbnes og løftes for at møde barnets sjælsenergi. Dertil har barnet brug for at blive guidet ned i den jordiske frekvens.

Som udgangspunkt, er det kun nødvendigt med en samtale.

Jeg kan tale med alle mennesker uden det fysiske sprog, men børn og unge er mit speciale. Via sansesproget kan jeg italesætte det, der er behov for at blive bevidst om, sætte ord på energien og bevidstgøre sjælens stemme. En baby ”talk”, er en måde at bevidstgøre opgaverne, der er iboende sjælen og det er altid et samarbejde ud fra den frie vilje. Jeg kan ikke oversætte noget, der skal være skjult, fordi det er en del af bevidsthedsprocessen, dvs. vejen. Det er sjælens opgaver jeg kan italesætte , den udvikling der ligger i oplevelsen ; at være menneske.

Jeg kan tale med børn på sjæleplanet, og jeg vil gerne formidle en viden om, at det kan vi alle. Det er et spørgsmål om at kigge ind, at lytte ind og især at slippe. Det er mit ønske at hjælpe børn og forældre til at bevidstgøre det, de godt ved indefra og at synliggøre deres spirituelle evner og sansesprog, hvormed de kan leve dem ud igennem kroppen.

De børn, der kommer i vores tid, er børn med store åndelige evner og deres sanseapparat er meget højt udviklet. De har brug for at blive set og mødt fra det sted, hvor de taler deres reneste frekvens, nemlig i sansesproget.

En baby ”talk” kan være f.eks.:

  • Hvad er barnets udfordringer og kvaliteter?
  • Er der noget fra fortiden, vi bør vide ?
  • Hvad kan hjælpe relationen imellem forældre og barn?
  • Har barnet nogle evner, der er vigtige at bevidstgøre?
  • Hvad kan vi gøre, for at barnet kan opleve kærligheden i det fysiske?
  • Hvordan kan forældre hjælpe barnet med at udvikle sig som menneske?
  • Hvad kan barnet hjælpe sine forældre med?

Disse spørgsmål er individuelle og opstår til det enkelte møde. Det vedrører især børn imellem 0-5 år, fordi netop i det tidsrum taler de direkte igennem deres sjæl. Derefter er det den sociale udvikling, der tager over og menneskets egenskaber træder frem i udviklingen, hvor ånden integreres med sind og krop.

Børnene og de unge har et åndeligt niveau, der løfter kroppen ind i en frekvens, hvor vi ikke forstår deres verden, hvis ikke vi anerkender – det spirituelle i livet. Det er især vigtigt at respektere deres virkelighed og ikke at gøre den forkert, men blot anerkende, at det er deres sandhed. Samtidigt er det meget væsentligt, at de bliver undervist i at være menneske, at skabe naturlige grænser for hvordan man agere i det sociale og individuelle liv. Det er meget vigtigt at vi voksne tager det ansvar der er vores og giver dem det der er deres. Det er her den helt stor udfordring ligger, fordi det er enormt svært som forældre at se hvad der er dit og mit… i forhold til sine børn. Vi vil gerne beskytte og skærme, hvor den største gave er at kunne slippe med omsorg og være klar til at hjælpe når de falder. Med kærlighed og rummelighed at kunne stå til rådighed med tydelige sociale og menneskekærlige grænser. Vi har brug for at blive set af andre voksne og forældre, mennesker der kan se os uden at dømme.

Mange af disse børn er født med hukommelse om tidligere liv, og de har følelserne med.

Disse børn kan vokse op med en gammel bevidsthed og følelser omkring en anden familie end den, de lever sammen med i dette nye liv. De har evner med sig, som vi med den lineære tankegang ikke kan forstå. Vi må slippe alle de bånd hvor vi forsøger med hjernen og tankerne at forstå og blot være åben med hjertet, at gå ind i den cirkulære energi. Det er en udfordring fordi vi er opvokset i et samfund der er baseret på tanke og lineære strukturer, men de unge mennesker der bliver forældre nu har forholdsvis nemt ved at overgive sig fordi de er født ind i en rumligere tid det ligger lige under overfladen. Deres opgave består i at se igennem de kulturelle og sociale betingelser de er vokset op under, og træffe valget at løfte sig op over.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Når drømmen dør fødes livet
– i sanseproget

Kontakt mig